Utställningar

SNÖNS RIKE – VINTER I DEN FINLÄNDSKA BILDKONSTEN FRÅN OCH MED 1800-TALET TILL NUTIDEN

15.6.21.20.2018

Kulturhus Korundi, Rovaniemi

Utställningen har anordnats i samarbete med Rovaniemi konstmuseet, leder åskådaren från den snötäckta vinteridyllen på 1800-talet ända till vår tids moderna skildring av vintern.

Utställningen utmanar betraktaren att fundera över vad vintern betyder för finländarna. Har vintern fått ny innebörd under tidens lopp? Hur har människan påverkat vinterns väsen? Hur upplever turisterna den vintriga naturen, och har den finska vinterns exotik bevarat sin dragningskraft?

Utställningen har kuraterats av Hilkka Liikkanen från Rovaniemi konstmuseum. Utställningen består av 72 verk av
40 konstnärer och sträcker sig tidsmässigt från 1800-talet ända till 2000-talet.

Utställningen har sammanställts utifrån de konstsamlingar som tillhör medlemmarna i Föreningen finländska
konststiftelser (STSY). Hit hör UPM-Kymmenes Kulturstiftelse, Konststiftelsen Merita, Gösta Serlachius
konststiftelse, Alfred Kordelins stiftelse samt Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse. Konstsamlingarna
visas nu för första gången på en gemensam utställning i Rovaniemi. Utställningen har producerats i samarbete
mellan Rovaniemi konstmuseum och STYS:medlemmar.

 

BARN OCH NATUR
Pop up-utställning i galleriet vid Hanaholmens kulturcentrum

2.2.-23.3.2018
Till Föreningen Finländska konststiftelser STSY:s pop up-utställning har samlats konstverk med temat barnet och naturen ur fem olika konststiftelsers samlingar från guldåldern. Bland konstverken finns sällsynta målningar och skulpturer av bland annat Ferdinand von Wright, Ellen Thesleff, Hugo Simberg, Pekka Halonen och Verner Thomé.

Den avgiftsfria utställningen är främst avsedd för lågstadieskolor som även erbjuds en möjlighet att på förhand boka avgiftsfri guidning på vardagar. Övriga besökare kan bekanta sig med utställningen lördagar kl. 10–14 och (eller under) vecka 8 mån–lör kl. 10–14.

I utställningen medverkar Alfred Kordelins stiftelse, Fortums Konststiftelse, Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse, Konststiftelsen Merita och UPM-Kymmenes Kulturstiftelse som är medlemmar i STSY.

Utställningen har sammanställts av Föreningen Finländska konststiftelser STSY och utställningens kurator är Konststiftelsen Meritas ombud Anu Kehusmaa.

Pop up-utställningen Barnet och naturen
2.2–23.3.2018

Skolor mån–fre kl. 10–14, övriga besökare lördagar kl. 10–14 och vecka 8 mån–lör kl. 10–14.
Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland (Hanaholmsstranden 5, 02100 Esbo)
Fritt inträde.