Utställningar

AKTUELLT! HUNDRA ÅR, TUSEN TOLKNINGAR på Jyväskylä konstmuseum 9.6. - 8.10.2017 Utställningen Hundra år, tusen tolkningar presenterar framstående finländska konstverk ur ett nytt och spännande perspektiv, genom olika tolkningar. Den sporrar besökarna att begrunda de tankar som verken väcker och göra egna tolkningar. Bildkonst var ett av verktygen vid byggandet av finländarnas nationella identitet, men dagens finländare har kanske andra tolkningar på denna bildskatt. Verken är indelade enligt följande fyra teman: Finländarna i bilder, Den nationella bildskatten, Kriget i oss och Sinneslandskap och stämningar.  Utställningen består av målningar, skulpturer och konsthantverk från slutet av 1800-talet till 2010-talet. Bland verken återfinns Sved, landskap från Nyland (ca 1872) av Fanny Churberg, Flicka stickande strumpor (1886) av Albert Edelfelt, Vildmarkssjö (1892) av Akseli Gallen-Kallela, Stillhet (1907) av Helene Schjerfbeck, Vinterlandskap (1923) av Pekka Halonen, Från Koli (1927) av Eero Järnefelt, Kollaanjoki (1964) av Aukusti Tuhka, Fjällbäck (1987) av Rut Bryk och Cuirass (2014) av Reima Nevalainen. Verken kompletteras av videocollage av tolkningar som seniorer, skolelever, specialgrupper, kulturlotsar, invandrare och studerande fick göra på basis av bilder av verken innan utställningen öppnade. Som verktyg användes VTS (Visual Thinking Strategies), som är en metod där det viktiga är integration och interaktion. I utställningen ingår också samtida kritikerröster, forskarperspektiv och konstnärernas egna tolkningar av sina verk. Hjärtligt välkomna!   Utställningen är ett samarbete mellan Jyväskylä konstmuseum och Föreningen Finländska konststiftelser. Detta är första gången som dessa verk visas på en gemensam utställning utanför huvudstadsregionen. I utställningen medverkar Alfred Kordelins stiftelse, Fortums Konststiftelse, Gösta Serlachius konststiftelse, Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse, Konststiftelsen Merita och UPM-Kymmenes Kulturstiftelse.   Utställningens namn syftar till 100-årsjubileet av Finlands självständighet och de tusen (och mer) olika tolkningar som konstverken bjuder till. Utställningen ingår i det riksomfattande programutbudet inom Suomi –Finland 100 i Mellersta Finland och Jyväskylä.   http://www.jyvaskyla.fi/taidemuseo/nayttelyt/2017/satavuottatuhattulkintaa

Publikationer

Medlemmar