Utställningar

AKTUELLT! BARN OCH NATUR POP UP UTSTÄLLNING  2.2.-23.3.2018 på Hanaholmen Kulturcentrum för Sverige och Finland Föreningen Finländska konststiftelser STSY erbjuder popup-utställningar med konstverk av älskade finländska konstnärer. Bland konstverken finns målningar och skulpturer av bland annat Ferdinand von Wright, Ellen Thesleff, Hugo Simberg, Pekka Halonen och Verner Thomé. Avgiftsfria utställningen är riktat för lågstadier. STSY erbjuder skolklasserna även en möjlighet att på förhand boka avgiftsfri guidning. Bokningar: heidi.pekari@hanaholmen.fi. Utsällningen är öppet mellan 2.2.-23.3.2018 mån-lör kl 10-14. Lågstadier: mån-fre kl 10-14, andra publik: lör kl 10-14 och veckan 8. Allmänna guidningar på svenska: lördag 10.2. kl 13, tisdag 20.2. kl 13, torsdsag 22.2. kl 13, lördag 24.2.kl 13, lördag 3.3. kl 13 och lördag 17.3. kl 13. STSY:s medlemmar finns med i utställningarna Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse, Alfred Kordelins stiftelse, Fortums Konststiftelse, Konststiftelsen Merita och UPM-Kymmenes Kulturstiftelse.

Publikationer

Medlemmar