Utställningar

Havet tar, havet ger -  Österbottens museum 6.6.2019! På Finlands kust och i skärgården är havet hela tiden närvarande. I sekelskiftet mellan 1800 och 1900-talen erbjöd havet människan ett uppehälle, yrke samt en färdled. Samtidigt var havet oberäkneligt och det kunde lika snabbt ta som det gav. På utställningen som konsthistoriker Tuija Peltomaa är kurator för, finns verk från 1850-talet till 1950-talet. Utställningen har sammanställts i samarbete med Föreningen Finländska konststiftelser och Vasa stads museer.

Publikationer

Medlemmar