Våra bilder

bilder-fra-n-finland-200x246px.200.246.sI samband med utställningen Våra bilder publicerades boken Våra bilderav Juha Ilvas. Boken behandlar konsten under Finlands guldålder från 1850-talet fram till 1900-talets början.