Det modernas två ansikten

Timo Valjakkas bok Det modernas två ansikten presenterar konsten under 1920- och 30-talet.