Publikationer

Föreningen finländska konststiftelser publicerat flera böcker i samband med utställningarna. En bokserie i fyra delar, skriven av flera experter, handlar om den finska konsten från 1850-talet till 1990-talet. Den senaste publikationen Skogsutflykt publicerades i samband med Skogsutflykt-utställningen.