Styrelse

Föreningens styrelse

Styrelseordförande:Henrik de la Chapelle, Gösta Serlachius konststiftelse
Vice ordförande: verkställande direktör Jannica Fagerholm, Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse

övriga medlemmar:

  • chefsjurist Sirpa-Helena Sormunen, Fortum Abp
  • kulturråd Eero Niinikoski, UPM-Kymmenes Kulturstiftelse
  • landschef Ari Kaperi, Konststiftelsen Merita
  • professor Ville Lukkarinen, Alfred Kordelins stiftelse
  • skattmästare Lasse Svens