Arbetsutskottet

Föreningens verksamhet planeras av arbetsutskottet, vars sammansättning är följande:

Ordförande: ombud Anu Kehusmaa, Konststiftelsen Merita
Sekreterare: intendent Ulrika Grägg, Stiftelsen för Åbo Akademi

Arbetsutskottets övriga medlemmar:

  • Marita Seitsalo, Alfred Kordelins stiftelse
  • ombudsman Sirpa Hillberg, Fortums Konststiftelse
  • forskare Suvi-Mari Eteläinen , Gösta Serlachius konststiftelse
  • intendet Lotta Nylund, Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse
  • verksamhetsledare Tanja Saarto, UPM-Kymmenes Kulturstiftelse
  • ombudsman Riitta Pyhälä, OP Gruppens Konststiftelse