Arbetsutskottet

Föreningens verksamhet planeras av arbetsutskottet, vars sammansättning är följande:

Ordförande: intendent Nina Zilliacus, Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse
Sekreterare: ombud Anu Kehusmaa, Konststiftelsen Merita

Arbetsutskottets övriga medlemmar:

  • verkställande direktör Erik Båsk, Alfred Kordelins stiftelse
  • ombudsman Sirpa Hillberg, Fortums Konststiftelse
  • chefskurator Laura Kuurne , Gösta Serlachius konststiftelse
  • verksamhetsledare Tanja Saarto, UPM-Kymmenes Kulturstiftelse