Om föreningen

Föreningen Finländska konststiftelser r.f. (STSY) grundades 22.11.2006.

Till föreningen hör:

  • Alfred Kordelins stiftelse
  • Fortums Konststiftelse
  • Gösta Serlachius konststiftelse
  • Konststiftelsen Merita
  • Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse
  • UPM-Kymmenes Kulturstiftelse
  • Stiftelsen för Åbo Akademi
  • OP Gruppens Konststiftelse

Föreningens ändamål är att befrämja och öka kunskapen om inhemsk och utländsk konst i Finland och utomlands, samt att främja intresset för konst och konsthistorisk forskning.

För att förverkliga ändamålen skall föreningen bland annat tillhandahålla utrymmen för medlemmarna där konstverk kan ställas ut, arrangera utställningar som presenterar medlemmarnas konstverk, arrangera undervisnings- och informationsevenemang, samt utöva publiceringsverksamhet inom sitt område.