UPM-Kymmenes Kulturstiftelse

UPM-Kymmenes Kulturstiftelse inledde sin verksamhet våren 2006. Stiftelsen grundades av koncernen UPM-Kymmene, som donerade närmare 700 konstverk till stiftelsen.

Stiftelsens uppgift är att främja kunskapen om den kulturellt och konsthistoriskt värdefulla konstskatten och att bevara det kulturarv som sammanhänger med den finländska skogsindustrins verksamhet.

UPM-Kymmenes Kulturstiftelses konstsamling omfattar både konstnärligt och nationellt betydelsefulla målningar och skulpturer, som under olika epoker kommit i UPM:s ägo från föregångarbolagen (bl.a. Kymi, Yhtyneet Paperitehtaat, Rauma-Repola, Schauman, Kajaani och Kaukas).

Av samlingens mest märkbara konstnärer kan nämnas Emil Wikström, Hjalmar Munsterhjelm, Berndt Lindholm, Albert Edelfelt, Akseli Gallen-Kallela, Victor Westerholm, Elin Danielson, Verner Thomé, Santeri Salokivi och Marcus Collin. I samlingen ingår verk av bland annat Hugo Simberg, Eero Järnefelt och A.W. Finch som är särskilt viktiga för UPM-koncernens industriella arv.

 

» www.upmks.fi