Stiftelsen för Åbo Akademi

Stiftelsen förverkligar sitt ändamål genom att understöda Åbo Akademis verksamhet samt genom att dela ut stipendier, understöd, bidrag och pris. Stiftelsen har som uppgift att därutöver upprätthålla och finansiera institut, museer och inrättningar inom forskning och kultur. Stiftelsen äger och förvaltar akademifastigheter, kommersiella fastigheter och hyresbostäder i syfte att främja stiftelsens ändamål.

Med tillkomsten av Åbo Akademi blev det naturligt att enskilda donatorer, enligt utländsk förebild, gjorde donationer i syfte att dessa skulle användas i undervisningen och i vetenskapligt syfte. Universitetssamlingar har ursprungligen uppkommit i syfte att tjäna undervisning och forskning. Samlingar har traditionellt bestått av böcker, handskrifter, konstverk, prydnadsföremål, biologiska och geologiska enheter. Många av donatorerna har ofta haft en personlig anknytning till universitetet.

Stiftelsen för Åbo Akademi har en omfattande konstsamling. Konstsamlingen har tillkommit via donationer och omfattar oljemålningar, grafik, skulpturer och verk i blandteknik. Tyngdpunkten ligger på inhemsk konst från 1800- och 1900-talen samt  akademikerporträtt. Samlingarna finns framme i våra fastigheter och museer. Kontakt: intendent Ulrika Grägg.

Stiftelsen för Åbo Akademi upprätthåller följande museer: Museet Ett Hem, Sibeliusmuseum samt Casa Haartman.

De sjöhistoriska samlingarna är deponerade hos Forum Marinum i Åbo där det sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi fungerar. Mynt- och medaljsamlingen är deponerad hos Egentliga Finlands landskapsmuseum sedan år 1987. Geologisk-mineralogiska samlingarna handhas av ämnet geologi och mineralogi vid Åbo Akademi. De biologiska samlingarna är deponerade vid Turun yliopistos växt- och djurmuseum.

http://www.stiftelsenabo.fi