Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse

Signe och Ane Gyllenbergs stiftelses ändamål är att understöda medicinsk och därtill ansluten naturvetenskaplig forskning, särskilt på området för hur det fysiska och människans fysiska funktioner påverkas av det andliga och själsliga. Stiftelsen understöder även blodforskningens område.

Stiftelsen beviljar stipendier för resor och fortbildning som följer en inriktning som bygger på av Rudolf Steiner angiven grund.  Stiftelsen upprätthåller konstmuseet Villa Gyllenberg i Helsingfors som är ett av de främsta privata museerna i Finland. Museet befinner sig i donatorernas forna hem på Granö i västra Helsingfors (Granöstigen 11, 00340 Helsingfors).

www.gyllenbergs.fi