Konststiftelsen Merita

Konststiftelsen Merita är en allmännyttig stiftelse som grundades år 2002. Dess uppgift är att verka till förmån för finländsk konst och forskning i konstvetenskap. Stiftelsen stöder forskningsarbetet genom att bl.a. årligen bevilja stipendier.

Konststiftelsens samling har fokus på nationellt kända konstverk kring sekelskiftet 1800-1900, men hela samlingen omfattar ett tvärsnitt av finländsk bildkonst från två sekel.
Några av samlingens mest kända verk är Akseli Gallen-Kallelas Båtens klagan (1907) och C.G. Mannerheim(1929), Helene Schjerfbecks Vid fängelseporten i Linköping år 1600 (1882) och Robert Wilhelm EkmansSöndagsmorgon i bondstugan (1857).
Konststiftelsen Meritas samling kan ses i Helsingfors under guidade rundturer. I Nordeas Gamla banksal finns en representativ utställning med verk från den finländska guldåldern och i Järnhuset visas ett stort urval av stiftelsens moderna konst.
» www.artmerita.fi