Gösta Serlachius konststiftelse

hugo-simberg-veljekset-1902.166.316.s

Bergsrådet Gösta Serlachius (1876 – 1942) grundade år 1933 en konststiftelse i sitt namn, för att upprätthålla sin omfattande konstsamling. Museiverksamheten i Mänttä inleddes år 1945 när Serlachius änka Ruth Serlachius lät konststiftelsen hyra en del av nedre våningen i herrgården i Joenniemi som hade utgjort familjens hem. År 1972 köpte Gösta Serlachius konststiftelse herrgården och parken som omger den. I och med detta inleddes också den målmedvetna utvecklingen av museiverksamheten. År 2014 uppfördes intill Göstas herrgård en paviljong som representerar internationell träarkitektur med moderna utställnings- och restaurangutrymmen. På konstmuseet Gösta förevisas årligen ett flertal varierande temautställningar. Idag hör Serlachiusmuseet Gösta till vårt lands främsta konstmuseer, och dess samlingar är betydande även ur ett nordiskt perspektiv.

År 2003 utvidgade konststiftelsen sin verksamhet genom att öppna ett kulturhistoriskt museum i Serlachiusbolagets före detta kontor i Mänttä. Serlachiusmuseet Gustaf återger historien på ett särpräglat sätt genom att i sina utställningar och tjänster utnyttja dramatikens medel.

I Gösta Serlachius samling fanns redan i det skede då man grundade konststiftelsen ungefär 250 konstverk, bland annat målningar av Axel Gallen-Kallela, Albert Edelfelt, Hjalmar Munsterhjelm, Helene Schjerfbeck, Hugo Simberg, Magnus Enckell, Eero Järnefelt, Verner Thomé, Tyko Sallinen och Marcus Collin. I samlingarna ingår ca 100 verk av gammal europeisk konst som för den tidens förhållanden var ovanlig, vilket berättar om samlarens vidsynthet och om hans internationella konstintresse.

För tillfället ingår ca 13 000 verk i konststiftelsens samlingar. Samlingen av finländsk konst sträcker sig från 1700-talet, men dess kärna utgörs av breda helheter av konstnärer från den finländska guldåldern som Axel Gallen-Kallela, Albert Edelfelt och Helene Schjerfbeck. Konststiftelsen har också en intressant inhemsk skulptursamling, som härstammar från Mänttäs första patrons, kommerserådet Gustaf Adolf Serlachius, privatsamling. I den ingår bland annat centrala verk av Emil Wikström, Hannes Autere och Wäinö Aaltonen. Samlingen kompletterar Harry Kivijärvis skulpturer i Göstas skulpturpark, donerade av stiftelsen Kokoelma Kivijärvi år 2012.

Sedan 2009 har Henrik de la Chapelle verkat som ordförande för Gösta Serlachius konststiftelse. I stiftelsen representeras Sissi och Gösta Serlachius ättlingar, förutom av ordföranden, också av viceordförande Stephan von Walzel och av Susanna Serlachius-Pressler. Som medlem vald av släktföreningen verkar John Lindell (ej släkt). Som sakkunnigmedlemmar verkar Åsa Ringbom, professor i konstvetenskap vid Åbo Akademi, Finlands konstakademis representant konstmålaren Antti Linnovaara, samt Konstnärsgillet i Finlands representant, skulptören Anna-Kaisa Ant-Wuorinen.

 

» www.serlachiusartmuseum.fi