Medlemmar

De medlemmars konstsamlingar som var med om att bilda föreningen utgör tillsammans en exceptionellt framstående helhet. Bland närmare 5 000 konstverk finns det många nationellt betydande verk och den finska bildkonstens skatter. I samlingarna finns även modern konst av hög kvalitet från både Finland och andra länder.