Kontaktuppgifter

Postadress

Föreningen Finländska konststiftelser r.f.
PB 204
00101 HELSINGFORS

E-post

info@stsy.fi

Utställningsverksamhet

Anu Kehusmaa
anu.kehusmaa@artmerita.fi

Ekonomi

Sirpa Hillberg
sirpa.hillberg@fortum.com