Föreningen Finländska konststiftelser r.f.

Föreningens ändamål är att befrämja och öka kunskapen om inhemsk och utländsk konst i Finland och utomlands samt att främja intresset för konst och konsthistorisk forskning.