Yhdistyksen esittely

Suomalaisten taidesäätiöiden yhdistys ry (STSY) on perustettu 22.11.2006.

Yhdistyksen jäseniä ovat:

  • Alfred Kordelinin säätiö
  • Fortumin Taidesäätiö
  • Gösta Serlachiuksen taidesäätiö
  • Signe ja Ane Gyllenbergin säätiö
  • Taidesäätiö Merita
  • UPM-Kymmenen Kulttuurisäätiö

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja lisätä taiteen tuntemusta ja toimia taiteiden harrastuksen hyväksi sekä edistää taidehistoriallista tutkimusta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

  • hankkii jäsentensä käyttöön tiloja taideteosten näytteille asettamista varten
  • järjestää jäsentensä teoksia esitteleviä taidenäyttelyitä
  • järjestää koulutus- ja tiedotustilaisuuksia
  • harjoittaa alansa julkaisutoimintaa

Yhdistyksen tärkeimpiä toimintamuotoja on näyttelytoiminta ympäri Suomea sijaitsevissa taidemuseoissa sekä kokoelmien hoitoon liittyvien palvelujen järjestäminen. Yhdistyksen ensimmäinen taidenäyttely avattiin syksyllä 2007, kun Suomella oli itsenäisyytensä 90-vuotisjuhlavuosi.

Yhdistyksen jäsenten taidekokoelmat käsittävät tuhansia teoksia. Niiden aikajänne ulottuu 1500-luvulta aina tähän päivään asti.