Valon rakentajat

Valon rakentajat-kirjan on kirjoittanut taidehistorioitsija, filosofian tohtori Erik Kruskopf, joka luo kiinnostavan katsauksen 40- ja 50-lukujen kuvataiteeseen ja -taiteilijoihin. Perinne ja uudistumistarve törmäsivät yhteen suomalaisessa kuvataiteessa. 1950-luvulla käynnistynyt kehitys muutti seuraavina vuosikymmeninä käsitykset taiteen päämääristä ja keinoista.

Sotavuodet leimasivat 1940-luvun alkua. Näyttelytoiminta supistui ja materiaaleista oli pulaa. Taide pyrki myös olemaan mukana isänmaan puolustamisessa.

Olosuhteiden normalisoituessa  sotien jälkeen alkoi taide-elämässä hahmottua toisaalta – kansainvälisine vaikutteineenkin – kansallisesti suuntautunut linja, toisaalta kiihkeä uteliaisuus kansainvälisiä virtauksia kohtaan. Taiteilijoille avautui mahdollisuus matkustaa taiteen keskuksiin. Modernismin vaikutteita – erityisesti nonfiguratiivisuus – tunkeutui vauhdilla ja voimalla suomalaiseen taide-elämän. Grafiikka hyväksyttiin vihdoin tasaveroiseksi taiteenlajiksi. Vaiheesta muodostui yksi suomalaisen kuvataiteen kiehtovimmista.
Kirja on kronologisen neljän julkaisun sarjan kolmas teos. Kustantaja on Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS).