Muutosten pyörteissä

muutosten-pyorteissa.200.236.sMuutosten pyörteissä –näyttely ja -kirja päättävät STSY:n kronologisten näyttelyiden ja julkaisujen sarjan. Meidän kuvamme keskittyi Suomen taiteen kultakauteen 1850-luvulta 1900-luvun alkuun, Modernin kahdet kasvot 1920- ja 1930-lukujen taiteeseen sekä Valon rakentajat sodan jälkeiseen taiteeseen 1940-50-luvuilla.

Näyttelyt ja kirjasarja ovat tehneet tunnetuksi myös vähemmän tutkittuja vaiheita suomalaisen taiteen historiassa. Maaretta Jaukkurin kirja on ensimmäinen kokonaisesitys suomalaisen kuvataiteen kehityksestä 1960-luvulta 1980-luvun loppuun.

Maaretta Jaukkurin kirjoittaman teos Muutosten pyörteissä – Suomalaista kuvataidetta 1960-80-luvuilla on ensimmäinen kokonaisesitys suomalaisen kuvataiteen kehityksestä 1960-luvulta 1990 -luvun alkuun.

Aikakautta leimasi toisaalta 1950-luvulta jatkunut kokretistinen traditio, toisaalta uudet kansainväliset, nopeasti vaihtuvat taidesuuntaukset ja “ismit,  kuten informalismi, amerikkalainen pop-taide, kineettinen taide, abstrakti ekspressionismi, yhteiskunnallinen realismi, minimalismi, käsitetaide ja fotorealismi. Samaan aikaan happening, performanssi, valokuva, video ja installaatiot nousivat taiteen ilmaisumuodoiksi. Suomalainen kuvataide eli jatkuvan muutoksen pyörteissä. Taiteen ilmaisukieli monipuolistui, ja suomalainen kuvataide kansainvälistyi vuosikymmeniä jatkuneen eristäytymisen jälkeen.

Muutosten pyörteissä -kirja päättää kronologisen neljän julkaisun sarjan, joka on Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran (SKS) kustantama.