Åbo Akademin säätiö

Säätiön tärkein tehtävä on tukea Åbo Akademita. Lisäksi säätiö ylläpitää ja rahoittaa instituutteja, museoita ja muita laitoksia tutkimuksen ja kulttuurin alalla sekä ylläpitää ja antaa säilytettäväksi kirja-, taide- ja tieteellisiä kokoelmia. Säätiö omistaa ja hallinnoi yliopistokiinteistöjä, kaupallisia kiinteistöjä ja vuokra-asuntoja tämän päämäärän edistämiseksi.

Åbo Akademin säätiöllä on laaja taidekokoelma. Åbo Akademin perustamisen myötä yksityishenkilöt alkoivat ulkomaisen esikuvan mukaisesti lahjoittaa yliopistolle taideteoksia ja -esineitä, rahoja, mitaleita ja muita kokoelmia.

Kokoelmien historia juontaa juurensa muotokuviin, jotka tehtiin Åbo Akademin ensimmäisistä johtohenkilöistä yliopiston uudelleen perustamisen jälkeen vuonna 1918. Kokoelma laajenee jatkuvasti lahjoitusten kautta, ja se koostuu edelleen suurimmaksi osaksi muotokuvista. Muiden teosten painopiste on 1800- ja 1900-lukujen kotimaisessa taiteessa. Taidekokoelmista vastaa intendentti Ulrika Grägg.

Åbo Akademin säätiö ylläpitämät museot ovat Ett Hem-museo, Sibeliusmuseo sekä Casa Haartman.

Merihistorialliset kokoelmat on annettu säilytettäväksi turkulaiseen Forum Marinum -merikeskukseen, jossa Åbo Akademin merihistorian laitos toimii. Raha- ja mitalikokoelma annettiin Varsinais-Suomen maakuntamuseon säilytettäväksi vuonna 1987. Geologis-mineralogiset kokoelmat hoitaa Åbo Akademin geologian ja mineralogian oppiaine. Biologiset kokoelmat on annettu säilytettäviksi Turun yliopiston eläin- ja kasvimuseoihin.

www.stiftelsenabo.fi